Bli medlem

Hur blir man medlem?

För att bli medlem behöver man inte äga eller bygga en amatörbyggd personbil, alla intresserade är välkomna !

Betala in årsavgiften, som är gäller per kalenderår, 250:- för 2021,
till postgiro 36 74 42-1.

Skicka sedan ett e-postmeddelande till kassorn@locostsweden.se med uppgift om fullständigt Namn, Adress, Telefonnummer och ditt Användarnamn på forumet.

Det är viktigt att du anger ditt användarnamn på forumet om du har ett sådant då du kommer få tillgång till delar som bara är för medlemmar.

Stadgar för Locost Sweden/LocostMK