Bli medlem

Hur blir man medlem?

För att bli medlem behöver man inte äga eller bygga en amatörbyggd personbil, alla intresserade är välkomna !

Betala in årsavgiften, som f.n. är 230:- per kalenderår, till postgiro 36 74 42-1 och fyll sedan i formuläret till höger. Det är viktigt att du anger ditt användarnamn på forumet om du har ett sådant då du kommer få tillgång till delar som bara är för medlemmar.

Dina medlemsuppgifter

Skicka e-post till kassorn@locostsweden.se med uppgift om namn, adress och tfn nummer

Stadgar för Locost Sweden/LocostMK